Sigaraya karşı köri baharatı

Akciğer kanseri riskini artıran sigaranın hasarlarından korunmak için, köri baharatını mutlaka kullanın.

Sigaraya karşı köri baharatı

Doğ­ru bir bes­len­me şek­li ile ak­ci­ğer kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki azal­tı­la­bi­lir. Ak­ci­ğer kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma­mak için tü­yo­lar ve­ren Prof. Dr. Er­kan To­puz şöy­le ko­nuş­tu: Vü­cu­du si­ga­ra­nın ne­den ol­du­ğu ha­sar­dan ko­ru­ma­nın bir yo­lu da kö­ri tü­ke­ti­mi­ni ar­tır­mak­tan ge­çi­yor. Kö­ri­nin için­de­ki kro­sin mad­de­si an­ti­ok­si­dan gö­re­vi ya­par ve vü­cu­du tok­sin­ler­den arın­dı­rır. Si­ga­ra iç­ti­ği­niz ve­ya pa­sif içi­ci­li­ğe ma­ruz kal­dı­ğı­nız za­man; kan­ser oluş­tu­ran bi­le­şen­ler, vü­cu­da gi­rer ve son­ra id­rar ile atı­lır. Di­ye­te kö­ri ba­ha­ra­tı­nı ek­le­mek; vü­cu­dun bu tok­sik bi­le­şen­le­ri da­ha et­ki­li bir şe­kil­de et­ki­siz ha­le ge­tir­me­si­ne yar­dım­cı olur. E vi­ta­mi­nin­den 300 kat da­ha et­ki­li­dir.

Körinin faydaları nelerdir?

Körinin faydaları vitamin açısından oldukça zengin olmasıdır. Köri; A vitamini, B vitaminleri, K vitamini, C vitamini ve E vitamini içeren bir baharattır. Ayrıca mineral bakımından da son derece zengindir. Köri içerisinde yüksek miktarda magnezyum, fosfor, çinko, bakır, kalsiyum gibi mineraller yer almaktadır.

 • Sindirim sisteminde düzenleyici etkisi vardır.
 • Anti bakteriyel oluşu sebebiyle iltihapları çözer.
 • Romatizmal rahatsızlıklarda ve eklem ağrılarında tedavi amaçlı kullanılabilir.
 • Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar için koruyucudur, sinir hücrelerini tedavi eder.
 • Kansere karşı vücudu korur.
 • Antioksidan özelliği vardır. Bu nedenle sağlıklı beslenme açısından kilo kontrolü yapmak isteyenlere önerilir.
 • Kemik sağlığını destekler ve kemiklerin erimesini önler.
 • Bağırsak enfeksiyonlarına karşı vücudu korur.
 • Kan basıncını düzenleyerek kalp krizini azaltmaktadır.
 • Karaciğer ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Kolesterolü düzenler ve kötü kolesterolün vücuttan atılmasını sağlar.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Göz sağlığını korur.

Köri besin değeri açısından oldukça düşük bir kalori miktarına sahiptir. Bu nedenle et ürünlerini soslandırmak amaçlı kullanılabilir.

Bir cevap yazın

baharat, köri, Sigara,