Sağlıklı yaşam için acılı yemek yiyin

Ye­di yıl bo­yun­ca 500 bin ki­şiy­le ya­pı­lan araş­tır­ma­da her gün acı­lı ye­mek yi­yen­le­rin da­ha uzun ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Sağlıklı yaşam için acılı yemek yiyin

Acı sevenlerin araştırma süresince daha az ölüm riski olduğu belirlendi. Kalp kan dolaşımı hastalıkları, kanser ve solunum yolu hastalıklarına bağlı ölüm risklerinin, acı sevenlerde diğerlerine oranla yüzde 14 daha az görüldüğü bildirildi.

Acı biberin acı olmasını sağlayan maddenin kötü hücrelerin oluşmasını engellediği, kalp kan dolaşımını ve sindirim sistemini sağlıklı tuttuğu gözlemlendi. Baharatın antibakteriyel özelliğine dikkati çeken uzmanlar, araştırmaya katılanlardan herhangi bir enfeksiyonla yaşamını yitirenlerin sayısının oldukça az olduğunu ifade etti.

Bir cevap yazın

Acı biber, acılı yemek,