OOXML’e İtirazlar Reddedildi

OOXML'e İtirazlar ReddedildiISO, OOXML biçimine dört ülke tarafından yapılan teknik itirazları reddetti. Dijital belge standartlarında yeni bir dönem başlıyor. Peki bundan sonra ne olacak?

Venezüella, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya tarafından Uluslararası Standartlar Organizasyonu’na yapılan itirazlar sonuç vermedi. Bu ülkelerin yaptığı itirazların ilgili teknik komitelerden üçte iki oranında ilgi görmemesi sebebiyle itirazlar işe yaramadı. İtiraz süresinin dolması sebebiyle artık OOXML’in standartlaşması yönünde hiçbir engel kalmamış oldu. Önümüzdeki günlerde, artık itirazların da süreç olarak sona ermesi sebebiyle, yayınlanacak ISO bildirileriyle OOXML resmî bir ISO standardı olacak.

Şimdi Ne Olacak?

OOXML karşıtları tarafından ortaya sürülen savlar, OOXML‘in birçok fikrî mülkiyet altındaki teknoloji ve biçimlere yaptığı atıflar sebebiyle pratikte fazla da açık bir standart olmadığı yönündeydi. Bİr şekilde Microsoft ISO’nun teknik komitesinden bu standardı geçirmeyi başardı. Bundan sonra bir süre, OOXML’in sevdirilme aşamasında herhangi bir pürüz çıkmadan her türlü devlet dairesi ve resmî kurumda bu biçimin kullanılmaya başlamasını, 5-10 sene sonra ise Microsoft tarafından gönderilecek “falanca patenti ihlal ediyorsunuz, bilginize” yazılı bir mektubun ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Bir cevap yazın

Dijital belge, ISO, OOXML,