Öksürüğün altından KOAH çıkabilir!

KOAH, hava yollarını daraltan, solunumu güçleştiren bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Ferah Ece, “KOAH hastalığının en büyük sebebi sigara“. Sigaranın bırakılması KOAH gelişme riskini azaltan ve hastalığın ilerlemesini durduran tek ve en etkili girişimdir.

Öksürüğün altından KOAH çıkabilir!

KOAH hastalarının, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte bile oluşan nefes darlığına kadar değişik belirtiler yaşayabileceğini belirten Prof. Dr. Ferah Ece, “Üç haftadan kısa süreli öksürüğün en sık nedeni soğuk algınlığıdır. Ancak kronik öksürüğün en sık nedenlerinden biri de KOAH’tır. Dünyada 4. ülkemizde ise 3. ölüm nedenini oluşturan KOAH ne yazık ki sinsice ilerliyor ve zamanında tanı konulamadığı için tedavisinde yetersiz kalınıyor.” ifadelerini kullandı.

İnsan neden KOAH olur?

Hastalığın en önemli sebebinin sigara olduğunu söyleyen Ferah Ece, “Sigara dumanı ile hava yollarına ve hava keseciklerine zararlı gazlar ve maddeler dolar. Yıllar geçtikçe bu zararlı gazlar ve maddeler bronşların ve hava keseciklerinin yapısını bozmaya başlar. Bunun sonucunda bronşların hastalanması ve tıkanması ile bronşit, hava keseciklerinin harabiyeti ve parçalanması ile amfizem ortaya çıkar. Akciğerlerde ortaya çıkan bu tıkanıklıklar ve bozulmalar sonucunda kana oksijen geçişi azalır ve vücudun oksijensiz kalması ile pek çok ciddi rahatsızlıklar doğar.” dedi.

KOAH için kullanılan ilaçlar sadece hastaların nefes darlığı şikayetlerini azaltmak için olduğunu belirten Ece, “Bu nedenle KOAH tedavisinin temelini sigarayı bırakmak oluşturur.” diye konuştu.

Ferah Ece, şunları söyledi: “Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı olan hastalarda yapılan solunum fonksiyon testi ile tanı konulur ve hastalığın şiddeti belirlenir. KOAH hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere 4 evredir. Çok ağır evrede kalp yetmezliği meydana gelebilir ve ayaklarda su toplama (ödem) başlar. Kalp yetmezliği gelişen hastalarda hastalığın ileri dönemlerinde nefes darlığı çok şiddetlenir ve hastalar evden dışarı çıkamaz hale gelir. Bu dönemdeki hastalar artık günün yarısından çoğunda oksijen makinesine bağlı kalırlar.”

Etkili bir tedavi programında dört basamak olduğunu vurgulayan Ece, bunları şöyle sıraladı: “Hastalığın değerlendirilmesi ve izlenmesi, risk faktörlerinin azaltılması, farmakolojik ve farmakolojik olmayan yaklaşımlarla stabil KOAH’ın tedavisi ve KOAH semptomlarında kısa süreli kötüleşme ile karakterize akut alevlenmelerin tedavisi.”

Bir cevap yazın

KOAH, nefes darlığı, Öksürük,