Moskova Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

Moskova BüyükelçiliğiMOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Moskova Büyükelçiliğimde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak.

3.En az lise veya dengi okullar ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.

4.Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

5.Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

6.Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7.Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8.Çok iyi derecede Rusça ve Türkçe bilmek,

9.Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1.Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2.Özgeçmiş (CV).

3.Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4.Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,

5.Son mezun olunan okuldan alman diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6.Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi.

7.Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

NOT: Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6.sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III)SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir, a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 24 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da T.C. Moskova Büyükelçiliğimde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Rusça’ya çeviri (1 saat)

Rusça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 25 Kasım Salı günü saat 10.00’da T.C. Moskova Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konulan : Genel Kültür. Türkiye ve Dünya Coğrafyası. Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV)BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 7 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz 7-y Rostovsky Pereulok D. 12, 115127 adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 18.00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V)SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Moskova Büyükelçiliği, 7-y Rostovsky Pereulok D. 12, 115127.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Moskova Büyükelçiliği, 7-y Rostovsky Pereulok D. 12, 115127.

Tel : +7 495 994 48 08 Fax : +7 495 956 55 97 E-mail: embassy.moscow@mfa.gov.tr

Bir cevap yazın

iş ilanları, Moskova Büyükelçiliği, sekreter,