Manisa Kula Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kula BelediyesiMANİSA İLİ KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, ünvam, derecesi, adedi, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1.657 Sayıl Devlet Memuru Kanununun 48. Maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak,

2.Sağlık açısında herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

3.Askerlikle ilişiği olmamak,

4.Kula da ikamet ediyor olmak,

5.Başvuru tarihi olan 24.02.2015 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

6.Fakültelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak,

7.Autodisk, Autocad, Adobe ve Photoshop programlarını kullanıyor olmak,

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:

Mimar (1 kişi) Lisans (4 Yıllık) Yükseköğretim

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular, 24.02.2015 Salı saat: 08:00 ile 26.02.2015 Perşembe saat: 17:00’ye kadar Kula Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik posta(e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

27.02.2015 Cuma saat 14:00’te sözlü mülakat yapılacaktır.

NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeler ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne müracaat edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1.Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2.Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,

3.Yerleşim yeri belgesi,

4.Özgeçmiş

5.Sağlık raporu,

6.Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf,

7.Adli sicil belgesi,

8.Askerlik durumunu gösterir belge,

Hüseyin TOSUN Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

iş ilanları, Kula Belediyesi, mimar,