Manavgat Belediyesi Sözleşmeli Veteriner Alım İlanı

Manavgat BelediyesiANTALYA/MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi hükümlerine göre aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, ve öğrenim durumu belirtilen 2 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN

Veteriner (2 kişi) – Veteriner Fakültesi

BAŞVURU ŞARTLARI:

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4S inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak

2.Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına

3.Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

4-Askerlik ile ilişiği olmamak.

5-Manavgat İlçesinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1.Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.

2.Nüfus Cüzdan fotokopisi.

3.Yerleşim yeri belgesi.

4.Özgeçmişini anlatan CV.

5.Sağlık raporu.

6.Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge.

7.Kamu haklarından mahrum bulunmadığına dair beyan.

8.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5’incı maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmadığına dair beyan.

9.Adli sicil belgesi.

10.Vesikalık fotoğraf (2 Adet).

(Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte en geç 13.03.2015 Cuma günü saat 17:00’a kadar Manavgat Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir, (üçüncü şahıs eliyle, posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

SINAV ~E ŞARTLARI:

Sınava girecek Adaylar Manavgat Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda 16.03.2015 tarihinde saat 14:00′ da yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sınav süresi 60 dakika olup 100 üzerinden 70 puanı geçenler arasından en yüksek puan alan ilk iki kişi başardı saydacaktır. Yapılan sınav sonucunda başarılı olanların listesi 17.03.2015 tarihinde Belediyemizin (www.manavgat.bel.tr.) Web adresinde yayınlanacaktır.

Erşan ÖZDEN

Belediye Başkan V.

Bir cevap yazın

iş ilanları, Manavgat Belediyesi, Veteriner,