Teknoloji

10 Aralık 2019

Multimedya teknolojisinin en büyük nimetlerinden olan görüntülü görüşme sağlayan uygulamalar özellikle yeni yıla yalnız girenler için büyük önem taşıyor. Sistemi özel kılan ise ücretsiz iletişime imkan tanıması. Ye­ni yı­lı sev­dik­le­rin­den […]

05 Aralık 2019

Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde devrim yaşanıyor. Önceleri neredeyse bir otomobil fiyatına satılan cihazlara yeni nesil özellikler geldiği gibi fiyatlar da düşmeye başladı. Yeni nesil teknolojiyle birlikte otomobiller için […]

04 Aralık 2019

Hard­disk, CD, DVD ya da USB Flash­ dis­k’­e yük­le­nen ve­ri­ler or­ta­la­ma 10 yıl için­de yok olu­yor. Aylarca kul­la­nıl­ma­yan ar­şiv­de de me­ka­nik so­run­lar ya­şa­na­bi­li­yor. İn­ter­net hı­zı­nın yük­sel­me­siy­le di­ji­tal ar­şiv­ler­de ye­ni de­po­la­ma […]

03 Aralık 2019

Ücretsiz oyunda büyük savaş Mobil platformlardaki ücretsiz oyunlarda kalite her geçen gün artıyor. Yılın en iyi uygulamalarını 10 milyon kişi indirdi. Mo­bil oyun dün­ya­sın­da re­ka­bet çı­ta­sı yük­sel­dik­çe üc­ret­siz su­nu­lan oyun­lar […]

30 Kasım 2019

Akıllı teknolojinin gelişmesiyle birlikte inanılmaz bir büyüme gösteren elektronik sektörü, bu alandaki atık hacmini de korkutucu boyutlara çıkardı. Türkiye’de geri dönüşüm alışkanlığı kazanılmadığı için yılda 500 bin tonun üzerinde e-atık […]

28 Kasım 2019

Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi ev aletleri de artık internet ağının bir parçası haline geldi. Akıllı teknolojiyle donatılan bu cihazlar, özel uygulamalar sayesinde yemek tarifi verip sanal alışveriş bile yapıyor. […]

27 Kasım 2019

Giyilebilir teknoloji çocuklara odaklandı. Kaybolan ya da aileyle irtibat kurulamayan durumlarda akıllı bileklik ya da akıllı saatler direkt devreye giriyor. Cihazlar ayrıca çocukları eğlendirerek spor da yaptırıyor. Sağ­lık bil­gi­le­rin­den e-ma­il […]

27 Kasım 2019

Gökbilimciler, yıldızların haritasını çıkarmak için 10 yıl boyunca çalıştı. Gökada’nın kuzey kısmını Kanarya Adaları’ndaki 2,5 metre çaplı Newton Teleskobu ile izledi. Bu sayede 219 milyon yıldızın içerisinde bulunduğu yeni bir […]

27 Kasım 2019

Go­og­le Glass ile baş­la­yan, akıl­lı sa­at ve bi­lek­lik­ler­le de­vam eden gi­yi­le­bi­lir tek­no­lo­ji­de şim­di de akıl­lı yü­zük dö­ne­mi baş­la­dı. Do­kun­ma­tik ek­ra­n Mo­ta ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ‘S­mar­tRin­g’ ad­lı ci­haz, te­le­fo­na ge­len bil­di­rim, me­saj […]