Sağlık

15 Mart 2020

Ye­di yıl bo­yun­ca 500 bin ki­şiy­le ya­pı­lan araş­tır­ma­da her gün acı­lı ye­mek yi­yen­le­rin da­ha uzun ya­şa­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Acı sevenlerin araştırma süresince daha az ölüm riski olduğu belirlendi. Kalp kan […]

14 Mart 2020

Yapılan araştırmalar sonucu evinizin en kirli noktası, en kirli nesnesi mutfak süngeri çıktı. Mikroplar bakteriler her yerde, göremeseniz bile bu olmadıkları anlamına gelmiyor. Hiç tahmin edemediğiniz yerlerde ve eşyalarınızda mikrop […]

13 Mart 2020

Bitter çikolatanın erken doğum riskini azalttığını belirten Diyetisyen Fatma Baysal, gebelere bitter çikolata yemelerini tavsiye etti. Diyetisyen Fatma Baysal, bitter çikolatanın gebelikte artan mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olduğunu belirterek, “Gebe […]

12 Mart 2020

Ülkenin doğusunda sof­ra­larda et ve süt tü­ke­ti­mi ye­mek kül­tü­rü­nün ta­ma­mı­nı oluş­tu­ru­yor. Bu yüz­den de ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı, obe­zi­te gi­bi so­run­la­ra sık rast­la­nı­yor. Coğ­ra­fi ko­num açı­sın­dan seb­ze ve mey­ve tü­ke­ti­mi az olan […]

11 Mart 2020

Sağ­lık açı­sın­dan bir­çok fay­da­sı bu­lu­nan kes­ta­ne, içer­di­ği C vi­ta­mi­ni ile de gri­be kar­şı ba­ğı­şık­lı­ğı kuv­vet­len­di­ri­yor. Kış gün­le­rin­de se­ve­rek ye­ni­len kes­ta­ne da­ma­ğa ol­du­ğu ka­dar sağ­lı­ğa da hi­tap edi­yor. Bes­len­me Uz­ma­nı Ne­şe […]

10 Mart 2020

Antibiyotik ilaçlar kullanmak yerine besinlerin doğal antibiyotik özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Mutfağınızda bulunduracağımız birkaç besin ile bağışıklık sisteminizi koruyabilir, antibiyotik ilaçlar kullanmak yerine besinlerin doğal antibiyotik özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Bağışıklık dostu besinler Grip […]

09 Mart 2020

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş etleri kanserojen olarak tanımladı. İşlenmiş et tüketimiyle ilgili sağlık riski uyarısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), işlenmiş et tüketimiyle ilgili sağlık riski uyarısı yaptı. Buna […]

08 Mart 2020

Kemik sağlığını koruyan besinlerin listesini ve bu listeyle nasıl sofra oluşturulacağını anlatan Prof. Dr. Turgut Göksoy “Hareket etmek iskelet sistemi ve kemiklerin erimemesi için ne kadar önemliyse, sofradaki yiyecekler de […]

07 Mart 2020

Geleneksel meyvemiz elma, astım ve kanserle mücadelede etkin bir rol oynarken lezzetiyle de mutfaklarımızın baş tacı olmayı hak ediyor. Armut ise; böbreklerin çalışmasına yardımcı olurken sinirleri yatıştırıcı ve zihinsel yorgunluğu […]