Sağlık

24 Ekim 2019

Kış ay­la­rın­da so­ğuk ha­va, ka­lo­ri­fer ve kli­ma gi­bi et­ken­ler cilt­te olum­suz so­nuç­la­ra yol açı­yor. En sık kar­şı­la­şı­lan so­run ise bu et­ken­le­rin ku­ru­tu­cu et­ki­siy­le cilt­te ka­lı­cı le­ke­le­rin ge­liş­me­si. Soğuk kış aylarının […]

24 Ekim 2019

Sin­si­ce iler­le­yip kı­sa sü­re­de ölü­me yol açan pan­kre­as kan­se­ri için uya­rı­lar dik­kat çe­ki­yor. Ailesinde bu hastalık bulunan çocuklar 10 yıl ön­ceden­ ta­ra­ma­dan geç­me­li. En ölüm­cül kan­ser tür­le­rin­den bi­ri olan Pan­kre­as […]

24 Ekim 2019

Ve­rem (Tüberküloz), top­lum­da dü­şük ya­şam ka­li­te­siy­le iliş­ki­len­diril­se de son yıl­lar­da her ke­sim­de yay­gın­la­şı­yor. Bu du­ru­ma en çok mo­dern ha­yat ko­şul­la­rı­nın ze­min ha­zır­la­dı­ğı dü­şü­nü­lü­yor an­cak ço­cuk­luk ça­ğın­da ve­rem aşı­sı ol­ma­mak­da risk […]

20 Ekim 2019

Ege ik­li­mi­nin el­ve­riş­li ol­ma­sıy­la zey­tin­ya­ğı ve ye­şillikler bolca tü­ke­tiliyor. Bu böl­ge­, sağ­lık do­lu ha­ya­tın sır­la­rı­nı do­ğa­dan alı­yor. Zeytin ve zeytinyağı denince akla ilk Ege böl­ge­si ge­liyor. Bu böl­ge in­san­la­rı ge­nel­lik­le […]

01 Ekim 2019

Metabolizmayı kışa hazırlamak, ani ısı değişimlerinde hastalanmamak ve sonbahar depresyonundan korunmak için bazı besinleri sofralardan eksik etmemek gerekiyor. Bu yiyeceklerden bir kısmının faydası çiğken ortaya çıkarken, bazılarının da pişirme yöntemlerine […]

28 Eylül 2019

Aslında hepimiz depresyonu ucundan kıyısından yaşıyoruz. Güncel ve siyasi olaylar, uğradığımız haksızlıklar, içimizi acıtıyor. Metropollerin etrafını sarmış timsahlar ruhumuzu kemiriyor. Bir de buna hazan mevsiminin etkisiyle seyreden karışık duygu durumumuz, […]

02 Temmuz 2019

Lezzetli serin tatlı dondurma hakkında bilmediğiniz her şey Bu sıcak havalarda dondurmanın verdiği lezzetli serinlik vazgeçemediğimiz tatlardan. Tüketimi kontrollü olduğu takdirde ise sağlık açısından hiçbir sakınca içermiyor. Ama dondurmayı her […]

24 Eylül 2015

“Sağlığınız bayram kurbanı olmasın, kilolarınıza kilo katmasın” diyen Beslenme Uzmanı Gülşen Altın, kurban etini sağlıklı korumanın ve bayramda doğru beslenmenin yollarını anlattı. Özel olarak hazırladığı düşük kalorili et yemekleri tarifleri […]

20 Eylül 2015

Kurban Bayramı’yla birlikte sofraları donatırken, sağlıklı pişirme yöntemlerini dikkate almakta fayda var. Yeni kesilmiş et, yüksek oranda parazit riski taşıdığı için ızgara ve kızartma yerine haşlama gibi daha hafif pişirme […]