İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 15 bilişim personeli alacak.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve

Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 15 (onbeş) adet

Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1.SİSTEM YÖNETİCİSİ (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

a)Fakültelerin en az dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

c)MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

ç) Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

d)Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),

e)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;

Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,

Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012

f)VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;

VMware Certified Professional (VCP),

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure

ğ) IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

h)Appfabric cache mekanizmaları konularında tecrübeli olmak,

ı) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

2.VERİTABANI YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 3 Katı)

a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

c)MS SQL ve Oracle mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,

ç) MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

e)OCA (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak ,

f)Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak,

g)Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

ı) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

i)Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

j)Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,

k)Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l)Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

m)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

3.SİBER GÜVENLİK YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c)Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

ç) Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall ve IPS gibi ağ cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,

d)Kripto cihazları, Hardware Secure Module (HSM) cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,

e)Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında deneyimli olmak,

f)Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT.vb),

i)Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

j)Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

k)Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

l)Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

m)Log yönetimi ve analizi hakkında bilgi sahibi olmak,

n)Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,

o)Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak,

ö) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

4.KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b).NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c)Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

ç) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanmış olmak,

d)JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e)SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

f)Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache konfigürasyonu ve yönetimi konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak,

g)RESTful, WCF Web Servisleri hakkında tecrübeli olmak,

ğ) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h)ASP.NET, C# NET, ADO.NET, IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

ı) .NET Eğitim Katılım veya Uzmanlık Sertifikasına sahip olmak, 3. Parti Net bileşenleri bilmek, SQL Server üzerinde T-SQL, stored procedure veya function yazabilmek,

i)Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

k)Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

l)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

5.SİSTEM UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2

Katı)

a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c)MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

ç) Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, ISA Server, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

d)Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),

e)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;

Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,

Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012

f)IIS 8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

g)VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

6.VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c)MS SQL ve Oracle mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,

ç) MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

e)Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,

f)Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)SQL ve veritabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

ğ) İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

h)Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

ı) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,

i)Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j)Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

k)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

7.UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde uygulama geliştirme uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c)Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

d)ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

e)ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

f)Visual Studio.NET C#, Entity Framework, inheritance konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

g)SQL Server üzerinde TSQL, stored procedure veya function yazabilmek,

ğ) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

ı) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

8.İŞ ZEKASI VE RAPORLAMA UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde iş zekası ve raporlama konularını kapsayan yazılım mühendisi, test mühendisi, veri tabanı, iş analisti, vb. pozisyonlarında en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

c)ETL / Veri Ambarı konularında tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri Ambarı / İş Zekası / Raporlama / Veri Analizi / OLAP uygulamalarında tecrübeli olmak,

d)Microsoft SharePoint, SQL Server Reporting Services, konusunda tecrübeli olmak,

e)BI araçları kullanması ve iyi derecede SQL, PL/SQL, TSQL bilgisine sahip olmak,

f)Tercihen .NET framework 4.0-4.5 ve web programlama konularında tecrübe sahibi ve gerektiği bu projelerde de yer alabilecek durumda olmak,

g)Veri ambarı analizi, çizim ve tasarımı, kurulumu süreçlerinde deneyim sahibi olmak, ğ) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

9.AĞ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek

c)LAN/WAN/WLAN/VPN protokolleri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

ç) Firewall, IPS gibi güvenlik cihazları ile Log yönetimi ve korelasyonu konularında bilgi sahibi olmak,

d)Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

e)Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f)CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

g)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

II.İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 09/02/2015-27/02/2015 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 27/02/2015 tarihi saat 18:00’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a)Başvuru formu (Fotoğraflı),

b)Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

c)GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d)Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e)2013-2014 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

f)İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 04/03/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV.SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a)Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

b)İlgili ilanda belirtilen konular (.NET, C#, ASP, AJAX, JAVA, SOA, Uygulama Güvenlik Duvarları, BPEL, BPM, ESB, JSF, EJB, Maven, JAAS, Java Uygulama Sunucuları)

c)Veritabanı ve Yönetim Sistemleri (SQL Server ve ORACLE), ç) Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik,

d)Bilgisayar Ağları,

e)İş Zekası ve Raporlama,

f)İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)

g)Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

Yazılı sınav 08/03/2015 Pazar günü saat: 14:00’da, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / 06200 ANKARA) adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav 24-27 Mart 2015 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V.DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI.SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.trsitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII.ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (3.870,06) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII.DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Bir cevap yazın