Hopa Belediyesi Sözleşmeli Harita Teknikeri Alım İlanı

Hopa BelediyesiARTVİN/HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, , öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknik Personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1)657 sayılı D.M.K.’nun 48. maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak

2)Sağlık açısından herhengi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak.

3)Askerlikle ilişiği olmamak.

4)GPS ve total station cihazlarını kullanabilmek.

5)Başvuru Tarihi olan 12/02/2015 tarihi İtibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

6)En az 6 ay Artvin İli sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak.

ALIM YAPILACAK BOS KADRO:

Harita Teknikeri (1 kişi E) – Önlisans (2 Yıllık) Yükseköğrenim

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular, 12/02/2015 Perşembe saat: 08:00ile 23/02/2015 Pazartesi günü 17:30′ a kadar Hopa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT :Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1)Adaylar tarafından doldurulacak olan Başvuru formu ( Boş Başvuru formu örneği kurumdan temin edilecektir.)

2)Sağlık Raporu

3)Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi (T.C. Vatandaşlık no.su olan)

4)Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

5)Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

Nedim CİHAN Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

Harita Teknikeri, Hopa Belediyesi, iş ilanları,