"zeytinyağı" etiketine sahip yazılar

20 Mart 2020

Kalp sağlığınızı korumaya, mutfağınızı düzenlemeyle başlayın. Sağlığınız için dolabınızda mutlaka bulunması gereken besinlerin başında sarımsak, pancar yaprağı ve zeytinyağı geliyor. Sağ­lı­ğı­nı­zı ka­zan­mak ve ko­ru­mak için ilk ve en önem­li mü­ca­de­le­yi […]

20 Ekim 2019

Ege ik­li­mi­nin el­ve­riş­li ol­ma­sıy­la zey­tin­ya­ğı ve ye­şillikler bolca tü­ke­tiliyor. Bu böl­ge­, sağ­lık do­lu ha­ya­tın sır­la­rı­nı do­ğa­dan alı­yor. Zeytin ve zeytinyağı denince akla ilk Ege böl­ge­si ge­liyor. Bu böl­ge in­san­la­rı ge­nel­lik­le […]