"yeşillik" etiketine sahip yazılar

20 Ekim 2019

Ege ik­li­mi­nin el­ve­riş­li ol­ma­sıy­la zey­tin­ya­ğı ve ye­şillikler bolca tü­ke­tiliyor. Bu böl­ge­, sağ­lık do­lu ha­ya­tın sır­la­rı­nı do­ğa­dan alı­yor. Zeytin ve zeytinyağı denince akla ilk Ege böl­ge­si ge­liyor. Bu böl­ge in­san­la­rı ge­nel­lik­le […]