"selülit" etiketine sahip yazılar

11 Ocak 2020

As­pir ya­ğı ‘Kı­şın ki­lo ve­re­mi­yo­ru­m‘ de­me­yin. Di­yet prog­ra­mı­nı­za as­pir ya­ğı­nı ek­le­ye­rek ki­lo ver­me­ni­ze des­tek ola­bi­lir­si­niz. Prof. Dr. Ul­vi Zey­bek; as­pir ya­ğı­nın, vü­cut­ta yağ de­po­lan­ma­sı­nı azal­tı­cı et­ki­siy­le ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı ol­du­ğu­nu […]