"Pan­kre­as kan­se­ri­" etiketine sahip yazılar

24 Ekim 2019

Sin­si­ce iler­le­yip kı­sa sü­re­de ölü­me yol açan pan­kre­as kan­se­ri için uya­rı­lar dik­kat çe­ki­yor. Ailesinde bu hastalık bulunan çocuklar 10 yıl ön­ceden­ ta­ra­ma­dan geç­me­li. En ölüm­cül kan­ser tür­le­rin­den bi­ri olan Pan­kre­as […]