"Kış hastalıkları" etiketine sahip yazılar

05 Ocak 2020

Beslenme uzmanları ‘Vücudunuzu kış mevsimine hazırlayın‘ diyor. Mev­sim ge­çiş­le­rin­de en sık ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lık­la­rı ile kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Bes­len­me ve Di­yet uz­ma­nı Gizem Kö­se, “Kı­şı sağ­lık­lı ge­çir­mek için şim­di­den ba­kı­ma baş­la­ma­lı­sı­nız. […]