"ilaçlar" etiketine sahip yazılar

11 Şubat 2020

İlaç kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da tü­ke­ti­len be­sin­le­rin ilaç­la­rın et­ki­si­ni azal­tı­cı ve­ ar­tı­rı­cı et­ki­le­ri ola­bi­li­yor. Çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken bu du­rum­lar ilaç kul­la­nı­mı ke­sil­dik­ten son­ra birkaç hafta bile sürebiliyor. He­men he­pi­miz bir şe­kil­de […]

16 Ocak 2020

Ülser, gastrit, reflü tedavisinde ve mideyi bazı ilaçların tahrişinden korumak için yaygın olarak alınan mide koruyucu ilaçların uzun süre kullanımından kaçınılması gerekiyor. Prof. Dr. Or­han Öz­gür, mi­de asi­diy­le iliş­ki­li has­ta­lık­la­rın […]

08 Kasım 2013

Cinsel istek arttırıcı ilaçlar İnternette pek çok ilan görüyorum. Bazı ürünlerin cinsel isteği arttırdığı söyleniyor. Ben 23 yaşındayım ve gerçekten bu konuyu çok merak ediyorum. Cinsel isteği artıran ilaçlar ve […]