"egzersiz" etiketine sahip yazılar

24 Ekim 2019

Kendiniz için olumlu değişiklikler yapın Or­ta­la­ma ya­şam sü­re­si gün­den gü­ne ar­tar­ken hu­zur­lu ya­şam sür­mek de önem ta­şı­yor. Bu­na kar­şı eg­zer­siz­ler sağ­lı­ğı ko­ru­yor. Gü­ne can­lı ve dinç baş­la­ya­rak tüm gü­nün da­ha […]

15 Eylül 2008

Herkesin merak ettiği soruyu Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı. Hürriyet Pazar’da yer alan, Prof. Müftüoğlu’nun yazısından… Geçen pazar tavla oynarken arkadaşım enteresan bir soru sordu: Sık seks yapmak kilo kaybına […]