"Diş sağlığı" etiketine sahip yazılar

22 Mart 2020

Ge­nel sağ­lı­ğı önem­li öl­çü­de et­ki­le­yen ağız ve diş sağ­lı­ğı­nın ilk adı­mı be­bek­lik dö­ne­min­de baş­lı­yor. Süt diş­le­ri, bi­be­ron kul­la­nı­mı ve par­mak em­me ko­nu­sun­da­ki edi­ni­len yan­lış alış­kan­lık­lar diş sağ­lı­ğı­nı bo­zu­yor. Bebeklik döneminden […]