"besinler" etiketine sahip yazılar

22 Şubat 2020

Yediğiniz besin belirli bir süre sonra kan şekerinizi yükseltiyorsa o besinin glisemik indeksi yüksek demektir. Uzmanlardan tavsiyeler: Hangi besin ne zaman yenmeli? Glisemik indeksi yüksek besin alımı obezite, diyabet ve […]

11 Şubat 2020

İlaç kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da tü­ke­ti­len be­sin­le­rin ilaç­la­rın et­ki­si­ni azal­tı­cı ve­ ar­tı­rı­cı et­ki­le­ri ola­bi­li­yor. Çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken bu du­rum­lar ilaç kul­la­nı­mı ke­sil­dik­ten son­ra birkaç hafta bile sürebiliyor. He­men he­pi­miz bir şe­kil­de […]

01 Ekim 2019

Metabolizmayı kışa hazırlamak, ani ısı değişimlerinde hastalanmamak ve sonbahar depresyonundan korunmak için bazı besinleri sofralardan eksik etmemek gerekiyor. Bu yiyeceklerden bir kısmının faydası çiğken ortaya çıkarken, bazılarının da pişirme yöntemlerine […]