Espiye Belediyesi Sözleşmeli Ekonomist Alım İlanı

Espiye BelediyesiESPİYE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Ekonomist) ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, unvan, adedi, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır

1-657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Görevini sürekli yapmasını engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak

4-Askerlik ile ilişiği bulunmamak

5-Espiye İlçesinde İkamet ediyor olmak

6-Ez az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak

7-B sınıfı Ehliyete Sahip olmak

a) Alınacak Personel Unvanı sayısı ve şartları:

Ekonomist (1 kişi Erkek) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Mezunu Olmak

b) İstenilen Belgeler:

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2-Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi

3-Yerleşim yeri belgesi

4-Özgeçmiş

5-Sabıka Kaydı

6-Sağlık Raporu

7-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

8-Askerlik Durumunu gösterir belge

-Müracaatlar ilan edilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar şahsen istenilen belgelerle birlikte Yazı İşleri müdürlüğüne yapılacaktır

-E-Mail, Posta ve Telefonla İle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Müracaat eden adaylar sözlü sınav tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve zamanı müracaat eden adaylara müracaatlarında bildirilecektir.

Müracaat başlangıç tarihi : 02.03.2015

Müracaat bitiş tarihi : 05.03.2015

Bir cevap yazın