Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıErciyes Üniversitesi sözleşmeli 30 hemşire, 1 psikolog, 4 büro personeli alacak. Başvurular 13 Haziran’da sona erecek.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücreti özel bütçeden karşılanmak üzere; 30 (otuz) hemşire, ücreti Üniversite Hastaneleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere; 1 (bir) psikolog, ücreti Üniversite Diş Hekimliği döner sermaye gelirden karşılanmak üzere; 4 (dört) büro personeli olmak üzere toplam 35 (otuz beş) personel alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.dpb.gov.tr ve www.erciyes.edu.tr adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Bir cevap yazın

Erciyes Üniversitesi, memur alımı,