Edirne İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Edirne İl Özel İdaresiSÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve niteliği belirtilen vasıflara uygun tam zamanlı sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 1 adet Makine Mühendisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak veya en az bir yıl tecilli olmak.

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.Görevini yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

4.Başka kurumlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

5.Atanacağı pozisyon için aşağıdaki tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmamak.

7.Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplin cezası almamış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1.AUTOCAD Programı kullanması tercih nedenidir.

2.Makine ve tesisat projelendirme esaslarına uygun proje yapabilme becerisine sahip olmak.

3.Bilgisayar ve keşif programlarına hakimiyet tercih nedenidir.

4.En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Başvurular 16.02.2015 tarihi ve saat 10:00’a kadar Edirne İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

2.Sözlü sınav 17.02.2015 tarihinde saat:10.00 da Merkez Binamızda yapılacaktır.

3.Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yetmiş ve üzeri alan aday başarılı sayılacak olup, birden fazla başarılı aday bulunması durumunda puanı yüksek olan kazanmış sayılacaktır.

4.En yüksek puan alan adayın birden fazla olması durumunda “özel şartlar bölümünde yazılı niteliklere göre komisyon bir karar verecektir.”

5.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir sebeple gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

1.İş Başvuru Formu (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya WEB sitesinden temin edilecek)

2.Nüfus Cüzdan sureti.

3.Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli fotokopisi)

4.Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf.

5.Özgeçmişi anlatan cv.

6.Özel şartlara haiz olduğuna dair kanıtlayıcı belgelerin aslı veya noter tarafından tasdik edilmesi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel alım listesi;

MÜHENDİS (MAKİNA)Fakültelerin Makine Mühendisi bölümünden mezun olmak

Bir cevap yazın

Edirne İl Özel İdaresi, iş ilanları, Mühendis,