Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 4 adet sözleşmeli personel alınacak olup Sözleşmeli Personellerin haftalık zorunlu 40 saatlik çalışma saatleri idare tarafından belirlenecektir.

UNVAN KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

140901 Hemşire 1 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu Olmak ve belgelendirmek şartıyla en az üç yıl Anjiyografı ve Yoğun Bakım Hemşireliği deneyimi olmak.

140902 Hemşire 1 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu Olmak ve belgelendirmek şartıyla Neonatal Resüsitasyon Uygulayıcı Sertifikasına Sahip Olmak.

140903 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu Olmak ve belgelendirmek şartıyla Merkezi Sterilizasyon, Kan Bankacılığı ve Transfiizyon Belgelerine Sahip Olmak.

140904 Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu olmak ve belgelendirmek şartıyla en az bir yıl Yoğun Bakın Hemşireliği Deneyimi Olmak. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3- Erkekler için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilişkileri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, İstenen Belgeler;

1- Bir adet dilekçe (www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)

2- 2 adet fotoğraf

3- Özgeçmiş

4- Lise ve Lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)

5- 2012 KPSSP94 ve 2014 KPSSP3 (B) sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için) 8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler.

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2012 KPSSP94 ve 2014 KPSSP3 (B) puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının iki (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

Düzce Üniversitesi, hemşire, Sözleşmeli personel,