Çocuklarınızı diyabetten korumak için öneriler

Türkiye’de ortalama her on kişiden birinde görülen diyabetin (şeker hastalığı) çocukluk çağındaki artışı endişe veriyor.

Çocuklarınızı diyabetten korumak için öneriler

Çocukken edinilen beslenme alışkanlığı ile temeli yıllar içerisinde atılan bu hastalıktan korunmak aslında mümkün. Bu noktada en önemli görev çocuğa beslenme alışkanlığı kazandıran ebeveyne düşüyor.

Anne-baba olarak bu hastalığa yakalanmış olsanız da aynı kaderi çocuğunuzun yaşamasına izin vermeyin. “Bunu yapabilecek olsaydık kendimiz şeker hastası olmazdık” demeyin ve vereceğimiz bilgileri yaşamınız süresince uygulamaya çabalayın. Bu çağrı, uzman diyetisyen Serkan Tutar’a ait. Tutar, anne – babaların çocuklarına kazandıracakları beslenme alışkanlığı ile onları diyabetten uzak tutabileceklerini belirtti. İşte çocuklarını diyabetten korumak isteyen anne babalara öneriler:

Bir diyetisyen yardımı alın

Şeker hastaları için en önemli tedavi beslenme şeklinin düzenlenmesidir. Eğer kendi beslenme düzeninizi oluşturursanız, çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarını erken yaşta yönlendirebilirsiniz. Özellikle porsiyon ölçüleri ve tüketilen besinlerin içeriği şeker hastaları için çok önemlidir. Bunu ancak bir diyetisyen yardımı ile sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı atıştırmalıkları öğrenin

Cips, kremalı şekerli bisküviler, pasta, kek, çikolata ve şekerli ürünler gibi ara atıştırmalık yerine meyve, sandviç, tost, yoğurt, peynir tercih etmek hem çocuğunuzun daha az kalori almasını hem kan şekerinin ani yükselmemesini sağlar. Bu durumda şeker hastalığı riski de azalmaktadır.

Çocuğunuzla hareket edin

Sizin iş dışında tüm gün oturduğunuzu gören çocuğunuzun hareketli olmasını bekleyemezsiniz. Fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline getirmek küçük yaşlarda başlamaktadır. Çocuğunuzla birlikte tatil günleri yürüyüşler yapmak veya herhangi bir sportif aktiviteye katılmak hem sizin hem çocuğunuzun gelecekteki sağlığı için önemlidir. Eğer bunları yapacak zamanınız yok ise çocuğunuzu televizyon ve bilgisayar başından kaldıracak bir fiziksel aktivite yapabileceği okullara veya kurslara gönderebilirsiniz.

Genetik faktörlere sığınmayın

Ge­nel­lik­le şe­ker has­tası olan an­ne ve ba­ba­la­rın sı­ğın­dık­la­rı nok­ta ge­ne­tik fak­tör­ler­dir. “An­nem ve­ya ba­bam­ da şe­ker has­ta­sıy­dı!” cüm­le­si­ni sık­ça duy­mak­ta­yız. Bu­ra­da göz­den ka­çı­rı­lan nok­ta in­sa­nın bes­len­me alış­kan­lı­ğı 0-4 yaş ara­sı oluşur. Bu dö­nem­de ço­cuk, an­ne ve ba­ba­sın­dan gör­dük­le­ri­ni ör­nek al­ır. Do­lay­ısıy­la an­ne ve­ya ba­ba­sı şe­ker has­ta­sı olan ço­cuk, onun bes­len­me alış­kan­lı­ğı­nın ay­nı­sı­nı uy­gu­la­dı­ğın­dan şe­ker has­ta­sı ol­ma ris­ki yük­se­le­cek­tir.

Kontrollerini ihmal etmeyin

Anne ve babaların dikkat etmesi gereken en önemli husus belirli aralıklarla çocuklarının kilo problemi olsun veya olmasın, diyetisyene götürmektir. Sadece kilo problemi için değil, ileri yaşlarda birçok hastalık risk etmenleri bu şekilde ortadan kalkacaktır. Unutmayın; dikkat edilirse yaşam kalitesinde önemli bir düşüşe neden olmayan diyabet, dikkat edilmediği takdirde hayati tehlikelere yol açan ciddi bir hastalıktır.”

Aynı tabak ve miktardan kurtulun

An­ne ve ba­ba­la­rın en sık yap­mış ol­du­ğu yan­lış, ken­di ta­bak­la­rı­na koy­duk­la­rı mik­ta­rı­ ço­cuk­la­rı­nın ta­bak­la­rı­na da koy­ma­la­rı­dır. Si­zin tü­ke­te­bi­le­ce­ği­niz ye­mek mik­ta­rı­nın ay­nı­sı­nı ço­cu­ğu­nuz tü­ket­me­di­ğin­de aç ka­la­cak dü­şün­ce­sin­den sıy­rı­lın. Çün­kü mi­de ka­pa­si­te­si si­zin­ki­nin dört­te bi­ri olan ço­cuk­la­rı­nız­ ay­nı mik­tar­da be­sin tü­ketemez.

Bir cevap yazın

Diyabet, şe­ker has­ta­lı­ğı,