Denizli Çivril Belediyesi Sözleşmeli Şehir Plancısı Alım İlanı

Denizli Çivril BelediyesiSözleşmeli Personel Alım İlanı

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 1 (Adet) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

S.NO:UNVANI:ADET:SINIFI :EĞİTİM DURUMU

1 Şehir Plancısı1THS4 Yıllık Fak.(Mimarlık)

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;

Sözlü sınav tarihi : 25.09.2014 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonuçları belediyemiz internet sitesinde (http://www.dvnl.bel.tr) yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

5-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

6-Tercihen mesleğinde en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 15.09.2014 – 21.09.2014 tarihleri arasında saat 17:00′ ye kadar DENİZLİ/ÇİVRİL Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Özgeçmiş&CD

Dr.Gürcan GÜVEN

Çivril Belediye Başkanı

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 25.09.2014 Saat: 14.00

Yer : Çivril Belediyesi Meclis Salonu

Bir cevap yazın

Çivril Belediyesi, Şehir Plancısı, Sözleşmeli personel,