Çivril Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Denizli Çivril BelediyesiDENİZLİ İLİ /ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

a) 5393 sayılı belediyeler Kanununun 49.maddesi gereğince, boş bulunan , aşağıda , sınıfı, Ünvanı, adedi, cinsiyeti,öğrenim durumu,belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli teknik personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Sözleşmeli Çalışacak Unvan Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu

1- İnşaat Mühendisi T.H. 1 İnşaat Mühendisliği Fakültesi Mezunu

1-) Giriş sınav Şekli: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

2-)Sözlü Sınav Tarihi-Yeri: 26.01.2015 Pazartesi günü saat 14:00 ,de Belediye meclis salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların mesleki,genel kültür,yetenek kavrayış,ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup, konusunda faaliyette bulunup en az 5 yıllık deneyimi olmak.

3.Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olma t üzere. ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçiarla,zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karış timi a. Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5.Herhangi bir Sosyal güvenlik Kuruntundan emeklik ve yaşlılık aylığı almamak ve Başka bir kurum ile sözleşmesi bulunmamak

BAŞVURU ŞEKLİ Adayların 19.01.2015-23.01.2014 tarihleri arasında Cuma günü 16:00 ye kadar Çivril Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi

2-öğrenim durum belgesi fotokopisi

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-Sağlık raporu

5-Adli Sicil Kaydı

6-Özgeçmiş CV.-2 Adet Fotoğraf

7-Yerleşim yeri belgesi.

8-Erkek Adaylar için Askerlik Durum belgesi^

Dr. Gürcan GÜVEN

Çivril Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

Çivril Belediyesi, Denizli, iş ilanları,