CalcY Bilimsel Hesap Makinası Programı

CalcY Bilimsel Hesap Makinası indir

CalcY Bilimsel Hesap Makinası

Casio Bilimsel Hesap Makinası benzeri satır yazmalı (imleçli) hesap makinasıdır. Temel Fonksiyonları (sin, cos, ln, exp, !, asin,…) içermektedir. Ana ekran ve sonuç ekranı için üçer adet hafıza butonuna sahip güzel bir hesap makinasıdır.

Örnek Kullanım:
1/(1+sin(Pi/5))

sqrt : kök alma
exp : e^x
sin : sinüs
asin : arcsin
pow : a^b
! : faktöriyel
sinh : hiperbolik sinüs
rnd : yuvarlama
flor : alta yuvarla
ceil : üste yuvarla
Comb(n;r) : kombinasyon
Perm(n;r) : Permütasyon
mod(a;b) : Bölmeden kalan
div(a;b) : tam bölme (a div b)
trnc : Ondalık kısmı keserek tam sayıya çevir.

int(sin(x);x;1;2;100) sin(x) fonksiyonunun 1 ile 2 arasındaki integrali. 100 duyarlılık değeri. Arttırdıkça hata azalır.
dif(sin(x);x;1;100 sin(x) fonksiyonunun 1 noktasındaki türevi

 • CLR : Giriş ekranını temizler.
 • EXEC: Sonuçlandır.

CLR tuşunun üzerindeki kaydırma çubuğu ile virgülden sonraki hane sayısını ayarlayabilirsiniz.
(-1, virgülden sonra hepsi, 12 hane)
(5, virgülden sonra 5 hane)

EDİT ve OK tuşlarıyla ana ekranda değişiklik ve imleç hareketlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 • GRAPH: Tek boyutlu grafik çizimi sağlar.
 • Int: İntegral alma. Örnek Int(sin(x);x;0;1;100) sin(x) fonksiyonunun 0 ile 1 aralığındaki integrali (n=100, ne kadar büyük olursa hata azalır)
 • Dif: Diferansiyel: Örnek Dif(sin(x);x;1;100) sin(x) fonksiyonunun x=1 üzerindeki türevi

Yeni Sürümdeki Değişiklikler:

 • DISPLAY tümden değişti.
 • Giriş ve sonuçlar tek ekrandadır.
 • Önceki işlemin sonucu ANS fonksiyonuyla elde edilebilir.
 • Yeni fonksiyonlar ve sayı işleme fonksiyonları eklendi.
 • Çeşitli matematiksel ve fiziksel sabitler eklendi.
 • İntegral ve Diferansiyel düğmesi eklendi.
 • Hiperbolik fonksiyonlar: sinh, cosh,  tanh, sech, csch
 • Noktadan sonra ondalık hane sayısı 12’ye çıkarıldı.
 • Makina formu sadeleştirildi.
 • Grafik formu yeniden düzenlendi.
 • Elle seri eklenerek çizilmesi sağlandı.
 • Girilen serinin bezier eğrisi alınması sağlandı.
CalcY Bilimsel Hesap Makinası Programı download

Bir cevap yazın

program indir, ücretsiz programlar,