Bigadiç Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bigadiç BelediyesiBİGADİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (BALIKESİR)

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER;

Jeolog (T.H 1 kişi) – Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmak

Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup,

Sözlü sınav tarihi: 08.12.2014 saat: 11.00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonuçları Belediyemiz İnternet sitesinde (http:/www.bigadic.bel.tr) yayınlanacaktır.

ARANAN DİĞER ŞARTLAR :

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3.Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak ,Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

4.Balıkesir İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

5.Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6.Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1.Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi

2.Nüfus cüzdan fotokopisi

3.Yerleşim yeri belgesi

4.Özgeçmiş

5.Sağlık raporu

6.2 adet vesikalık fotoğraf

7.Adli sicil belgesi

8.657 Sayılı D.M.K.’nün 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmadığına dair beyanı

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 05.12.2014 Cuma günü saat 16.30’a kadar Bigadiç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

SINAV:

Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.(Sözlü Sınav Tarihi: 08.12.2014-Saat 11.00)

İsmail AVCU Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

Bigadiç Belediyesi, iş ilanları, Jeolog,